The Blog Single

Algemeen nieuws over lenen Ofwel woonbonus, ofwel lagere registratierechten

Uncategorized

Wie de komende maanden een huis koopt om er zelf in te wonen en daarvoor een hypothecaire lening afsluit, zal ofwel nog kunnen genieten van de woonbonus, ofwel lagere registratierechten moeten betalen.

Door de voorgenomen afschaffing van de Vlaamse woonbonus op 1 januari 2020 dreigden heel wat mensen tussen twee stoelen te vallen. De notaris heeft doorgaans immers twee à drie maanden nodig om de aktes voor de aan- en verkoop en de hypothecaire lening op te stellen. Het is dus onzeker of die deadline nog gehaald kan worden.

Om nog in aanmerking te komen voor de woonbonus moeten de aktes voor Nieuwjaar worden verleden. Gebeurt dat, dan behouden de kredietnemers de mogelijkheid om gedurende de hele looptijd van hun hypothecaire woonlening hun betaalde intresten en de terugbetaalde kapitaalaflossingen tot een bepaalde hoogte op hun belastingaangifte in te brengen. De eerste tien jaar kan dat een belastingvermindering tot 944 euro opleveren, de jaren nadien een voordeel tot 640 euro.

Wordt de akte pas na Nieuwjaar verleden, dan lopen ze dit voordeel mis. Wel kunnen ze dan genieten van verlaagde registratierechten. Bovenop de aankoopsom van hun woning moeten ze dan slechts 6% registratierechten betalen in plaats van 7%. Dat voordeel geldt meteen volledig bij de aankoop.

Het probleem is dat voor de bepaling van de registratierechten momenteel niet de datum van de kredietakte, maar de datum van het (voorlopige) koopcompromis geldt. Daardoor riskeerden heel wat mensen tussen twee stoelen te vallen door zowel hun woonbonus te missen als door nog 7% registratierechten te moeten betalen.

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) wil dit nu verhelpen door ook voor de registratierechten naar de datum van de notariële akte en niet langer naar de datum van het compromis te kijken. Wie de woonbonus misloopt omdat zijn akte pas na Nieuwjaar wordt verleden, zal dus de lagere registratierechten krijgen.

De notarissen lieten al verstaan momenteel voorrang te geven aan de kredietdossiers en alle niet dringende aktes uit te stellen.

Voor mensen die een gloednieuwe woning kopen of mensen die een eigen woning bouwen, geldt dit niet. Zij betalen geen registratierechten, maar btw op hun aankoop. Wordt hun kredietakte voor Nieuwjaar verleden, dan genieten ze nog de woonbonus. Gebeurt het na Nieuwjaar, dan lopen ze dat fiscaal voordeel mis en genieten ze evenmin van lagere belastingen op hun aankoop.

Leave a Reply