The Blog Single

Notarissen geven voorrang aan hypotheekaktes

De Belgische notarissen geven de komende weken voorrang aan de behandeling van aktes voor hypothecaire leningen. Minder dringende zaken moeten wachten. Ze willen op die manier zoveel mogelijk mensen de kans geven om nog van het fiscale voordeel van de woonbonus te genieten.

De regering-Jambon schaft met Nieuwjaar de woonbonus af. Daardoor verliezen Vlamingen die nog een nieuwe lening afsluiten voor de aankoop of de bouw van hun gezinswoning het fiscale voordeel ervan.

Wie erin slaagt om nog voor de jaarwende zijn hypothecair krediet af te sluiten, geniet de woonbonus nog wel. Zij mogen de betaalde intresten en de terugbetaalde kapitaalaflossingen op hun belastingaangifte inbrengen met een maximum van 1.520 euro. De eerste tien jaar komt daar nog 760 euro bij als het gaat om de lening voor een enige woning. En nogmaals 80 euro voor wie minstens 3 kinderen had bij het afsluiten van de lening. Het levert hen een jaarlijkse belastingvermindering op van 40% op ten hoogste 2.360 euro (1.520 euro + 760 euro + 80 euro) of 944 euro tijdens de eerste tien jaar en per jaar (1.520 euro + 80 euro) x 40% of 640 euro voor de jaren nadien.

De datum die telt, is de datum van de notariële akte waarin het hypothecair krediet wordt opgenomen. En dus moeten notarissen snel handelen. Het opvragen van de nodige informatie en het opmaken van de aktes nemen immers al snel twee à drie maanden in beslag. Nog rond raken voor Nieuwjaar is dus geen evidentie.

Wie er net niet in slaagt om nog voor de jaarwissel rond te zijn, dreigde evenwel twee keer het kind van de rekening te worden. Niet alleen had hij geen recht meer op de woonbonus, maar hij riskeerde ook naast de beloofde verlaging van de registratierechten te grijpen. Vanaf Nieuwjaar zakken die namelijk van 7% naar 6%. Maar hiervoor geldt niet de datum van de notariële akte van de hypotheeklening, maar die van het voorlopige verkoopcompromis.

Vlaams minister-president Jan Jambon zegt nu dat voor dit scenario niet gevreesd moet worden. Wie een compromis tekent in 2019, maar pas zijn lening bij de notaris ‘laat schrijven’ in 2020, zal geen 7%, maar slechts 6% registratierechten betalen.

Leave a Reply