The Blog Single

Waar vindt u de goedkoopste schuldsaldoverzekering?

Finance, Maketing

Niemand is verplicht om een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij de bank die ook de woonlening toekende. Maar waarop moet u dan letten?

Bij het afsluiten van een woonlening zal de bank erop aandringen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. De verzekering zorgt voor een financieel vangnet als een kredietnemers overlijdt. Afhankelijk van de gekozen dekking zal de schuldsaldoverzekering het openstaande kredietbedrag deels of volledig aflossen. Zo moet de langstlevende kredietnemer of de erfgenaam van de kredietnemer niet helemaal alleen de volledige woonlening aflossen, wat soms een financieel drama zou zijn.

Het is geen wettelijke verplichting om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Toch staan banken zelden een woonlening toe zonder de dekking van een schuldsaldoverzekering.

Korting

In de praktijk zult u bij het aangaan van een hypothecaire lening dus nooit onderuit de schuldsaldoverzekering kunnen. Niets verplicht u echter om die af te sluiten bij de bankverzekeraar die ook de woonlening toekende. Het is perfect mogelijk om daarvoor aan te kloppen bij een externe verzekeringsmaatschappij. Wie de markt een beetje verkent en net zoals bij de woonlening aanbiedingen vergelijkt, kan zo elders een goedkopere verzekering vinden.

Hou er wel rekening mee dat de bank doorgaans een korting toekent op de hypothecaire rentevoet wanneer u bij dezelfde bank ook een schuldsaldoverzekering afsluit. Die korting speelt u kwijt door elders een verzekering af te sluiten. Let er dus goed op dat de externe schuldsaldoverzekering een groter voordeel oplevert dan de korting op de rente van de woonlening.

Leave a Reply